Manage sperm analysis

The sperm analysis function includes the same Partner page as found under the patient function. The donor List includes personal information and donor samples. The sperm Analysis workscreen contains many different kinds of elements for sperm analysis. The Freeze page for sperm analysis contains information about where the frozen sample is stored and reason for freezing.

Modules for sperm analysis

For modules in the Sperm analysis work screens, see Sperm analysis.

Det skall aldrig finnas några personnummer som kan tolkas på våra skärmbilder.
Även om de är "påhittade" skall det inte finnas.

Om man vill visa plats för personnummer/ID, skall siffrorna/koden få en "blur" pålagt så att det inte går att läsa, inte ens om man förstorar bilden.

Detta är mycket viktigt!

160224 MB