Description of table

Print label (EN)Print nameAlso on screen
Description or example
> name which will appear on the print button > name which has to be used in order to connect it to the correct print layout> shows other screens where layout is available> can show a description or example

Print names for work screen Patients - Contact

Print label (EN)Print nameAlso on screen
Description or example
Background report
PAT.CONTACT_BackgroundReport
Partner, Pat Embryo Background report example
Contact information, patient
PAT.CONTACT_Letter_ContactInformation_ToPatient
Contact information, internalPAT.CONTACT_LetterContactInformation_Internal
Treatment consent
PAT.CONTACT_Consent_Treatment
Consent example
Cryo Treatment Consent
PAT.CONTACT_Consent_Cryo_Treatment
Consent IVF or ETPAT.CONTACT_Consent_IVFOrET
Consent insem. partnerPAT.CONTACT_Consent_Insemination_Partner_InternalAndToPatient
Consent cryo of sperm and test. tissue
PAT.CONTACT_Consent_CryoPreservation_SpermsAndTesticleTissue
Consent cryo ov. tissue or oocytes
PAT.CONTACT_Consent_CryoPreservation_OvarianTissueOrOocytes
Consent cryo ovarian tissue
PAT.CONTACT_Consent_CryoPreservation_OvarianTissue_InternalAndToPatient
Consent, embryos & method development
PAT.CONTACT_Consent_CryoPreservation_EmbryosAndMethodDevelopment
Confirmation end cryoPAT.CONTACT_Confirmation_Cryopreservation_NotProlonged
Consent donor spermPAT.CONTACT_Consent_Donor_Sperms_InternalAndToPatient
Consent donor oocytes or spermPAT.CONTACT_Consent_Donor_OocytesOrSperms_Internal
Eggbank consent oocytesPAT.CONTACT_Eggbank_oocytes
Eggbank repeated consent PAT.CONTACT_Eggbank_repeated
Eggbank biobank PAT.CONTACT_Eggbank_biobank
Referral, ART
PAT.CONTACT_Referral_ART
Label woman & partner, address
PAT.CONTACT_Label_WomanAndPartner_Address
OHSS warning, to patient
PAT.CONTACT_Letter_Information_OHSS_ToPatient
Application for allowance
PAT.CONTACT_Application_Allowance
End cryo womanPAT.CONTACT_Confirmation_Cryopreservation_NotProlonged_Woman
End cryo partnerPAT.CONTACT_Confirmation_Cryopreservation_NotProlonged_Partner
Report woman PATIENT.Contact_Report_WomanWoman, Investigation
Consent singlePAT.CONTACT_Consent_SingleAvailable from 4.8
ChecklistPAT.CONTACT_ChecklistAvailable from 4.8
Consent donor embryoPAT.CONTACT_Consent_EmbryoDonationAvailable from 4.8.1
Consent AID singlePAT.CONTACT_Consent_AID_SingleAvailable from 4.9
Consent donor embryoPAT.CONTACT_Consent_EmbryoDonationAvailable from 4.9
Privacy policy, patientPAT.CONTACT_PrivacyAvailable from 4.9
PGT-APAT.CONTACT_PGT_AAvailable from 4.9
PGT-MPAT.CONTACT_PGT_MAvailable from 4.9
PGT-SRPAT.CONTACT_PGT_SRAvailable from 4.9
Consent cryo training/quality ass.PAT.CONTACT_Consent_CryoPreservation_TrainingQualityDevAvailable from 4.10
Contact printPAT.CONTACT_ContactPageAvailable from 4.10
Consent insem. partner & womanPAT.CONTACT_Consent_Insemination_PartnerAndWomanAvailable from 4.12
Consent double donation, singlePAT.CONTACT_Consent_Donor_Sperm_And_Oocyte_SingleAvailable from 5.1

Finns i LinnéFiler, men inte i tabellen.
4.7 180101 MB

Knapptext  PrintCode
------------------------------
End cryo woman  PAT.CONTACT_Confirmation_Cryopreservation_NotProlonged_Woman
End cryo partner PAT.CONTACT_Confirmation_Cryopreservation_NotProlonged_Partner
Finns i Tabellen, men inte i LinnéFiler
4.7 180101 MB

Knapptext  PrintCode
------------------------------
Report woman PATIENT.Contact_Report_Woman  Åtgärd: Tagit bort den från tabellen. Böär följa samma namngivningsprincip som övriga. Lägg tillbaka när vi vet vad den skall användas till och byt då namn till PAT.CONTACT_Report_Woman

Print names for work screen Patients - Woman

Print label (EN)Print nameAlso on screen
Description or example
Gynecological examination
PAT.WOMAN_Gyn_Exam_Woman
Invest
Gynecological examination, couple
PAT.WOMAN_Gyn_Exam_Couple
Invest
Gynecological examination, donor
PAT.WOMAN_Gyn_Exam_Donor
Invest
Report woman
PATIENT.Contact_Report_Woman
Invest, Contact
Hysteroscopy infoPAT_WOMAN_Hysteroscopy_Info
Hysteroscopy protocolPAT_WOMAN_Hysteroscopy_Protocol
Hysteroresectoscopy infoPAT_WOMAN_Hysteroresectoscopy_Info
Hysteroresectoscopy_ProtocolsPAT_WOMAN_Hysteroresectoscopy_Protocols

Finns i LinnéFiler, men inte i tabellen.
4.7 180101 MB

Knapptext  PrintCode
------------------------------
Generic print 1  PAT_GENERIC_PrintFunction1  Enligt  beskrivning för label: "Test för att få printknappar som kan betyda vad nu kliniken vill att det skall betyda... 170904 MB JO JE"


Finns i Tabellen, men inte i LinnéFiler
4.7 180101 MB

Knapptext  PrintCode
------------------------------
Examination protocol  PAT.PHEXAM_Exam_Protocol  Åtgärd: Tagit bort den från tabellen. Hör till AVA Phys exam-tabellen
PAT.PHEXAM_USG  PAT.PHEXAM_USG  Åtgärd: Tagit bort den från tabellen. Hör till AVA Phys exam-tabellen

Övrigt:
Som label finns även  PAT.PHEXAM_ShortInfo  med översättning "Physical exam. Short info"
Den finns som printkod på layouten PHEXAM_Input som tillhör tabellen Physical_examination

Logg över tillägg och ändringar:
--------------------------------

Lagt till att nedanstående även visas på layout Invest:
Report woman PATIENT.Contact_Report_Woman
Gynecological examination, couple PAT.WOMAN_Gyn_Exam_Couple
Gynecological examination PAT.WOMAN_Gyn_Exam_Woman
Gynecological examination, donor PAT.WOMAN_Gyn_Exam_Donor

4.7 180101 MB

--

Print names for work screen Patients - Partner

Print label (EN)Print nameAlso on screen
Description or example
Background report
PAT.CONTACT_BackgroundReport
Contact, Pat Embryo
Consent police dog
PAT.PARTNER_Consent_PoliceDog
Freeze letter spermPAT.PARTNER_FreezeLetter_SpermAvailable from 4.9
Referral sperm analysisPAT.PARTNER_Referral_SPAAvailable from 4.11
IVT worksheetPAT.PARTNER_IVT_WorksheetAvailable from 4.12

Print names for work screen Patients - Embryo

Print label (EN)Print nameAlso on screen
Description or example
Background report
PAT.CONTACT_BackgroundReport
Contact,  Partner
Embryo cryostorage
PAT.SUM_CryoPreservation_EmbryoStorage
Embryo import - ProtocolPAT.EMB_Import_Protocolavailable from 4.13

Print names for work screen Patients - Summery

Print label (EN)Print nameAlso on screen
Description or example
Treatment summary
PAT.SUM_SummaryReportAvailable from 4.9

Print names for work screen Patients - Investigation

Print label (EN)Print nameAlso on screen
Description or example
Report woman
PATIENT.Contact_Report_Woman
Woman, Contact
Gynecological examination, couple
PAT.WOMAN_Gyn_Exam_Couple
Woman
Gynecological examination
PAT.WOMAN_Gyn_Exam_Woman
Woman
Gynecological examination, donor
PAT.WOMAN_Gyn_Exam_Donor
Woman
Lab test womanPAT.INVEST_woman_report Lab test example
Lab test partnerPAT.INVEST_partner_report

Logg över tillägg och ändringar:
--------------------------------

Lagt till att nedanstående även visas på layout Woman:
Report woman PATIENT.Contact_Report_Woman
Gynecological examination, couple PAT.WOMAN_Gyn_Exam_Couple
Gynecological examination PAT.WOMAN_Gyn_Exam_Woman
Gynecological examination, donor PAT.WOMAN_Gyn_Exam_Donor

4.7 180101 MB

--

Print names for work screen Patients - Sperm Donor

Print label (EN)Print nameAlso on screenDescription or example
Donor consentPAT.SPDON_DonorConsentAvailable from 4.12

Print names for work screen Patients - Payment

Print label (EN)Print nameAlso on screenDescription or example
Price listPAT.PAY_Price_ListAvailable from 4.10